CARL - Analiza povezanosti obrečnih pokrajin

29.03.2011
Delovni paket WP5 vsebuje poseben cilj, tj. analizo potencialov za večjo povezanost obrečnih pokrajin v Alpah (Connectivity Analysis of Riverine Landscapes CARL). V trenutni fazi so dejavnosti usmerjene na oblikovanje vsealpske definicije obrečnih pokrajin in analizo obstoječih fragmentacij.

Na ravni višje resolucije se prostorska analiza alpskih obrečnih pokrajin osredotoča na podrobno analizo znotraj dveh pilotskih regij, zlasti Narodnega parka Visoke Ture in Severnih Apneniških Alp. Potencialna obrečna pokrajina je bila definirana kot reka in okoliške površine s 100- metrskim zaščitnim pasom vzdolž rečnega toka. Ker gorska pobočja omejujejo rečne doline, je bila definirana poplavna ravnica lateralno omejena do črte, kjer naklon presega 35o. Tako na primer pokriva potencialna obrečna pokrajina v celotni pilotni regiji Severne Apnenške Alpe 23 % površine. Znotraj obrečnih pokrajin so bili ugotovljeni različni elementi, ki povzročajo fragmentacijo, na primer raba tal, naselja in specifične ovire, ter vneseni v prostorsko analizo fragmentacije. Kot kazalec fragmentacije je bila izračunana "efektivna velikost mrežnega očesa", ki temelji na verjetnosti, da bosta dve poljubno izbrani točki na določenem območju med seboj povezani. Več je ovir v pokrajini, manjša je verjetnost, da bosta točki med seboj povezani in manjša je efektivna velikost mrežnega očesa. Za primerjavo, povprečna "efektivna velikost mrežnega očesa" je bila izračunana za vsako manjše povodje. Trenutno stanje glede potencialnih ovir in pregrad: alpske obrečne pokrajine so prekrite s potencialnimi habitati ključnih organizmov in habitati, ki so že v rabi. Tovrstne analize se še izvajajo, vendar se že sedaj kažejo zelo zanimivi predhodni rezultati.