The Wall: Manj ovir, več narave!

Visoki zidovi, sočasno postavljeni na izbranih ulicah v Ljubljani, Zürichu/CH, na Dunaju/A, v Münchnu/D, Milanu/I ter Lyonu/F, so pešcem zaprli pot. Ljudje so tako lahko videli in občutili, kaj se vsak dan dogaja živalim, ki jim ceste in naselja sekajo selitvene poti. Zidovi v šestih alpskih mestih so bili 20. oktobra 2010 postavljeni v okviru medijske akcije "The Wall", ki so jo pripravile organizacije WWF, CIPRA, ALPARC in ISCAR v okviru Iniciative za ekološki kontinuum. Z akcijo "the Wall" želijo javnost opozoriti na izjemni pomen medsebojne povezanosti habitatov za preživetje številnih rastlinskih in živalskih vrst ter za kakovost življenja vsakega izmed nas.

© Iniciativa za ekološki kontinuum
© Iniciativa za ekološki kontinuum

Prehod med alpskim in dinarskim svetom je velikega pomena za širitev dinarske populacije risa na območje Alp. Konkretno je za prehajanje risa najpomembnejši del med Vrhniko in Postojno, ki pa je za živali izredno slabo prehoden. Avtocesta Ljubljana-Koper predstavlja veliko oviro med dinarskim in alpskim prostorom, saj ima zelo malo primernih prehodov za velike sesalce. Še največ jih je teoretično možnih pod viaduktom Ravbarkomanda, kjer pa potekata železnica in magistralna cesta. Poleg tega so ob njem ograjeni pašniki za drobnico. „Naravni habitati se drobijo, populacije so med seboj ločene. Vse to lahko vodi do genetskega osiromašenja in celo do izumrtja posameznih vrst,“ opozarja Leon Kebe iz CIPRE Slovenija.

Avtocesta Ljubljana-Koper ni edini primer. Alpska pokrajina je izpostavljena velikemu pritisku zaradi rabe prostora, zlasti v gosto naseljenih dolinah: ceste, mesta, vasi in polja, kjer je raba intenzivna, prekinjajo selitvene poti živali in jim onemogočajo dostop do hrane, počivališč ter partnerjev za parjenje. Sicer obstajajo različna prizadevanja za povezovanje habitatov, vendar pa jih bo treba še okrepiti in vpeti v vsealpsko strategijo. Narava namreč ne pozna državnih meja, varujemo jo lahko le skupaj. Za to se zavzemajo organizacije WWF, CIPRA, ALPARC in ISCAR, partnerke Iniciative za ekološki kontinuum, ki obenem zahtevajo, da se potrebe živali po neoviranem gibanju upoštevajo v vseh prihodnjih odločitvah v okviru prostorskega načrtovanja, in sicer od lokalne do mednarodne ravni.

Zid kot informacijska točka

Ker želi Iniciativa za ekološki kontinuum opozoriti na fragmentacijo habitatov, je 20. oktobra 2010 na Stritarjevi ulici v Ljubljani, kjer je vedno živahno, postavila umeten zid. Mimoidoči so se znašli pred nepričakovano oviro in doživeli to, kar se živalim in rastlinam zaradi poseganja človeka v njihov življenjski prostor dogaja vsak dan. Na zidu so bile obešene informacijske table. Vsem, ki so pokazali zanimanje, so odgovore in dodatna pojasnila o akciji dali sodelujoči pri projektu. Mateja Pirc iz CIPRE International je prepričana: „Vse alpske države se soočajo s problemom fragmentacije habitatov. Zato smo zidove sočasno postavili tudi v Švici, Avstriji, Nemčiji, Italiji in Franciji.“

V trinajst metrov dolgem zidu pa so tudi odprtine, ki sporočajo, da v alpskem prostoru vendarle obstaja nekaj obetajočih projektov, ki pa jih je žal še vedno premalo. Eden izmed zglednih projektov je čezmejni projekt "Alpsko-karpatski koridor", ki ga vodi avstrijska zvezna dežela Spodnja Avstrija. Koridor selitve velikih sesalcev – jelena, medveda, volka ter risa – med Alpami in Karpati prečka prostor med Dunajem, Bratislavo in Sopronom, ki je z ekonomskega vidika eno najbolj dinamičnih območij v  Evropi. V okviru projekta, ki se je začel lansko leto, bodo na podlagi podrobne karte koridorja sprejeti in uresničeni številni povezovalni ukrepi, med njimi tudi postavitev t.i. zelenih mostov.

 

Zid si lahko izposodite in uporabite na svoji prireditvi. Prosimo, da za izposojo kontaktirajte Aurelio Ullrich. Besedila z zidu so na voljo tudi v obliki letaka. V stenah zidu so odprtine, oblikovane kot silhuete različnih živali, skozi katere je mogoče prehajati z ene strani zidu na drugo, poleg tega pa so na zidu obešene informacijske table.

Postavite zid na svoji prireditvi!

Načrtujete dogodek, v okviru katerega nameravate opozoriti na problematiko drobljenja življenjskih prostorov? Sposodite si naš zid! Več

Kotiček za medije

Sporočilo za medije o akciji the Wall ter slike, primerne za tisk, so na voljo tukaj.

Fotografije

© Matjaž DovečarOglejte si fotoalbum s posnetki iz Ljubljane, Milana, Münchna, Züricha, Lyona in Dunaja.

 

 

 

Odmevi v medijih

Akcija "the Wall" je v vseh alpskih državah sprožila velik medijski odziv. Prispevke v slovenskem jeziku si lahko ogledate tukaj:

Prispevek v Dnevniku online

Članek na portalu Planet Zemlja

Članek na spletnem portalu MMC RTV Slovenija

Članek v častniku Večer

Članek v tedniku 7 dni

Članek v tedniku Dobro jutro

Oglejte si tudi video prispevke s Stritarjeve ulice v Ljubljani, kjer je pešcem 20. oktobra pot prekrižal zid. Kliknite tukaj.

Primeri dobre prakse

wwfeinsatzengadinMINIcYannikAndrea.jpgOglejte si primere dobre prakse izvajanja ukrepov za povezovanje življenjskih prostorov v alpskih državah. Opisi so na voljo v angleškem jeziku ter tudi v jeziku države, kjer so se ukrepi izvajali. Več