Tukaj so vam na voljo povezave do spletnih strani organizacij in iniciativ, ki se zavzemajo za ekološko povezanost. Prav tako lahko najdete povezave do posameznih projektov ter pomembnih dokumentov. Povezave so glede na svoj izvorni jezik naštete in opisane na posameznih jezikovnih različicah te strani.

Alpska Konvencija

http://www.alpconv.org

Atlas okolja

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/

ECONNECT project: restoring the web of life

http://www.econnectproject.eu/

IENE – Infra Eco Network Europe

IENE is an initiative for creating a transport infrastructure that harmonizes with the surrounding landscape. In 2008, IENE was re-vitalized after some years and is currently establishing its network across Europe. The general goal of IENE is to promote a safe and sustainable pan-European transport infrastructure through recommending measures and planning procedures to conserve biodiversity, counteract landscape fragmentation, and reduce vehicular accidents and wildlife casualties.

http://www.iene.info

Kaj ribam selitev omogoča in kaj preprečuje?

Iz seznama ovir, ki se pojavljajo v rečnih tokovih, je razvidno 60.000 pregrad, pragov, zapornic, jezov, mlinov ipd., zgrajenih ob francoskih tekočih vodah in na njih. Seznam je bil pred kratkim objavljen na svetovnem spletu v obliki interaktivne karte. Objekti so na karti razvrščeni glede na departma, občino ali vodotok in so velika ovira za selitev vrst in transport sedimentov, zato negativno vplivajo tudi na ekosisteme. Ovire preprečujejo dosego cilja, ki bi ga bilo treba v skladu s francoskim zakonom o vodah in vodnem okolju (LEMA) doseči do leta 2015, in sicer dobro ekološko stanje tekočih voda.
Na raziskovalnem inštitutu kasselske univerze so razvili posebno črpalno napravo, namenjeno privabitvi rib v rečni tok. Nad umetnim prehodom za ribe se reki odvzame voda, ki se jo ob vstopnem delu iztisne s posebno šobo. Tako ojačani rečni tok privabi ribe in jih pomaga usmerjati v ribje prehode. Okolju prijazno gorvodno potovanje rib omogočajo posebne ribje zapornice, pregrade iz umetne mase, ki preprečujejo, da bi ribe zašle v kanal hidroelektrarne.

http://carmen.carmencarto.fr/66/ROE.map

Konvencija o biotski raznovrstnosti

http://www.biodiv.org/

Konvencija o mokriščih (Ramsarska konvencija)

http://www.ramsar.org

Konvencija o selitvenih vrstah prosto živečih živali (Bonnska konvencija)

http://www.cms.int

Mountain Invasion Research Network

http://www.miren.ethz.ch

Mreža zavarovanih območij v Alpah

http://www.alparc.org

Narava brez meja – ekološka omrežja za večjo biotsko raznovrstnost v Alpah

http://www.cipra.org/sl/ekoloska-omrezja/

Naravovarstveni Atlas

Podatkovni sloji v Atlasu vsebujejo podatke o zavarovanih obmocjih, naravnih vrednostah, ekolosko pomembnih obmocjih, gozdarstvu, vodah itd.

http://www.naravovarstveni-atlas.si/ISN2KJ/

Protection of nature and biodiversity: Natural habitats (Natura 2000)

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

Terenski blog: sledenje risov na Snežniški planoti

Na terenskem blogu Miha Krofla lahko sledite premikom risov na Snežniški planoti.

http://www.dinaris.org/Blogi/Terenski_blog

The Alpine Ecological Network - Iniciativa za ekološki kontinuum in informacije na temo ekoloških omrežij

Spletna stran med drugim ponuja informacije, ko je baza podatkov o strokovnjakih in projektih na temo ekoloških omrežij.

http://www.alpine-ecological-network.org

The Carpathian Network of Protected Areas

http://www.carpathianparks.org/

Vseevropska strategija biotske in krajinske raznovrstnosti (PEBLDS)

http://www.peblds.org